Växtodling

Vi odlar sockerbetor, raps, gräsfrö, korn och vete på ungefär 1500 hektar åker. Vi använder en sexårig växtföljd.

Sedan 2005 använder vi inte plog för jordbearbetning. Istället nyttjar vi en kultivator och tallriksredskap som dras av en bandtraktor. Metoden, som kallas reducerad jordbearbetning, innebär minskad tids- och dieselåtgång samt färre traktoröverfarter och därmed mindre markpackning. Dessutom har studier i Tyskland och Schweiz visat att reducerad jordbearbetning leder till minskat läckage av fosfor, kväve och bekämpningsmedel (upp till 70% mindre), så det är även bra ur miljösynpunkt.

De flesta traktorer och maskiner styrs med GPS. Genom att på det sättet utnyttja våra redskap optimalt och inte överlappa så minskar vi också dieselåtgången, markpackningen, slitaget på redskapen och traktorerna. Även arbetsmiljön för traktorförarna blir bättre. 

Vi torkar och lagrar spannmål, gräsfrö och raps på gården. Torken, som när den byggdes var en av de första av sitt slag i Sverige, drivs av förnybar energi från vår halmpanna. Halmen är en restprodukt efter spannmålsskörden och värmer även övriga gården, slottet och delar av byn med fjärrvärme.

Vi är en av Sveriges största odlare av sockerbetor. Betorna sås på våren och skördas under hösten. De levereras under hösten och vintern enligt ett förutbestämt leveransschema till sockerbruket i Örtofta. Sockerbetor är ganska kräsna och vill ha goda markförhållanden för att trivas. Det är bra även för den övriga växtodlingen som gynnas av att vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för sockerbetorna.  Genom att ha en sexårig växtföljd där vi växlar mellan sockerbetor, spannmål,gräsfrö och raps kan vi maximera avkastningen och samtidigt reducera mängden gödning och växtskyddsmedel. 

Vi arbetar aktivt med att minska läckage av näringsämnen från åkrarna, bland annat genom programmet Greppa Näringen. Vi sprider gödsel vid rätt tid och myllar ner det i marken direkt. Vi sår varje höst fångstgrödor för att ta upp kväve som finns kvar i marken och vi bygger med stöd av EU:s landsbygdsprogram våtmarker där bland annat kväve och fosfor ansamlas. Längs alla öppna vattendrag har vi anlagt skyddszoner (sammanlagt 22 hektar) där vi avstår från att använda gödning och bekämpningsmedel.

Sammantaget strävar vi efter att bedriva ett modernt, miljövänligt jordbruk med hög kvalitet och god ekonomi i fokus.

Lars Bäksted
Förvaltare