Personuppgiftspolicy

Uppdaterades senast

2018-05-12

Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Övedsklosters gods (ensk. firma 780312-4119) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvar

Övedsklosters gods är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du handlar med oss.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon 046-63002 eller e-post info@ovedskloster.com

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med beställning

När du beställer något från oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post).

Vid bokning av event förekommer det att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett sällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga deltagares samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din köphistorik och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. Informationen använder vi för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de tjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringslagen.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning och/eller beställning

När du bokar eller beställer något från oss används dina uppgifter för att kunna skicka de produkter du beställt eller förbereda det event som du beställt. Vid eventbeställning lämnas uppgifterna ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (ex. catering, uthyrningsföretag och leverantörer av aktiviteter).

När du bokar ett event med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om ditt event. Vi använder oss av telefon, e-post och SMS. Vi kan även kontakta dig för att undersöka intresse för att boka nya event, detta gör vi med hänvisning till intresseavvägning.

Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Hur länge sparas personuppgifterna

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i samband med bokning i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Uppgifterna sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@ovedskloster.com så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke eller intresseavvägning, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.