Vår filosofi

Vår familj har bedrivit lantbruk och bott på den här platsen i tio generationer. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet så att vi ska kunna fortsätta att leverera råvaror av högsta kvalitet, på ett effektivt vis med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi planerar mycket långsiktigt och strävar efter att överblicka konsekvenserna av alla större beslut för många kommande generationer.

Jordbruk är stort och smått. I det stora handlar jordbruk om världspolitik, komplexa handelsavtal och självförsörjandegrad. Om subventionssystem, råvaruspekulation och energipriser. I det lilla handlar jordbruk om att så när vårsolen skiner och skörda när sommarhettan lagt sig. Om att hjälpa en kalv till världen och se den ställa sig upp och dia för första gången. Och om att sätta ekplantor i en skog som kommer att överleva både oss och våra barn och ge skugga åt våra barnbarns barn. Jordbruk handlar om att tillgodose ett av de mest grundläggande basbehoven. Om att svara på frågan: "Vad ska vi äta idag?"

Vi vill gärna vara en del av svaret.

Familjen Ramel