Murray Grey

Rasen kallas Australiens nationella nötkreatursras och kom till av en slump i början av 1900-talet. Idag är rasen utbredd i Australien, men exporteras även till Nya Zeeland, Asien, Nordamerika och Europa. England var det första landet i Europa som importerade rasen. Maria och Folmer Hadberg-Rasmussen importerade de två första Murray Grey-kvigorna från England till Danmark 2010 och under 2016 importerades de första embryona till Sverige. 2017 föddes de första svenska Murray Grey-kalvarna här på Övedskloster. 

Rasens egenskaper

  • Mycket lugnt temperament
  • Lätta kalvningar
  • Unik och extremt bra köttkvalitet
  • Speciellt bra fettmarmorering
  • Bra mjölkproduktion
  • God tillväxt vid både extensiv och intensiv utfodring
  • Pollade (hornlösa)
  • Storlek på kor: 600 kg till 900 kg och storlek på tjurar: 900 kg till 1200 kg

Det unika med rasen Murray Grey är köttkvaliteten. Köttet har en perfekt fettmarmorering vilket gör Murray Grey-köttet till en mycket speciell smakupplevelse. Murray Grey är den mest framgångsrika rasen i alla större köttkvalitetstävlingar i Australien, Nya Zeeland, USA och andra platser där köttkvalitet och smak tävlas om. Kvaliteten är så hög att rasen Murray Grey är den föredragna nötkreatursrasen i Japan och Korea, som är känd för att ställa mycket höga krav på köttkvalitet.

Den goda tillväxten både vid extensiv utfodring och vid en mer intensiv utfodring är också ett kännetecken för rasen Murray Grey och bidrar till att göra rasen mycket ekonomisk för uppfödaren. Därtill ska läggas det goda temperamentet och de lätta kalvningarna som gör Murray Grey-djuren lätta att arbeta med.

Sammantaget är Murray Grey den perfekta rasen för både den stora producenten och den lilla hobbybesättningen.

För mer info kontakta Hans Ramel - hans@remove-this.ovedskloster.remove-this.com eller 0708-415754