Företaget Övedskloster

Verksamheten på Övedskloster har stor bredd. Samtidigt som vi arbetar med att bevara 250 år gamla kulturbyggnader använder vi oss av den allra modernaste tekniken i vårt jordbruk. Vi arbetar med att producera mat, virke och energi samtidigt som vi hyr ut fastigheter, ordnar mässor och bröllop.

Övedskloster är i allra högsta grad ett familjeföretag. Familjen Ramel äger det sedan 1753 och är delaktiga i driften. Totalt har gården 16 heltidsanställda fördelade på affärsområdena växtodling, skog, nötköttsproduktion, jakt, fastigheter och besöksmål. En av våra styrkor är kontinuiteten och den stora erfarenheten i kombination med möjligheten och viljan att anpassa företaget efter rådande verklighet med hjälp av de senaste rönen. Vi har duktiga medarbetare med stor kompetens, en modern maskinpark och ändamålsenliga byggnader.