Kor

På Övedskloster finns ca 110 dikor med avkomma. Våra djur är korsningar av flera biffraser för att få fram det bästa köttet, men grundstommen är, den bland finsmakare så populära rasen, Aberdeen Angus.

Vi föder själva upp kalvarna till vuxna djur som lever hela sitt lugna liv på gården. De betar på de fina naturbetena kring slottet på sommaren och äter egenproducerat ensilage (konserverat gräs) i ett ljust och luftigt stall på vintern.

Kalvarna föds på halmbädd i stallet och går sedan hela sommaren tillsammans med kon på bete. Eftersom de inte får kraftfoder växer djuren i långsam takt och hinner bli cirka 24 månader gamla innan de slaktas. Detta är något längre än vad som oftast är brukligt. Slakten sköts av ett lokalt slakteri, bara 8 km från gården, där köttet också hängmöras.

Vi är övertygade om att djurens ras, den lite högre åldern och gräsdieten bidrar till att köttet blir mer välsmakande och välmarmorerat. Det finns dessutom studier som visar att köttet blir nyttigare eftersom kött från gräsuppfödda djur innehåller mer fettsyror av typen omega-3 än djur som föds upp på spannmål och majs.