Jordbruk i tiden

På våra åkrar växer råvaror som efter förädling blir till bland annat bröd, socker och rapsolja i din matbutik. En del av det vi odlar blir till utsäde, och därmed mat på någon annans åker nästa år.

Från tidig vår till sen höst betas våra ängar av nötkreatur av rasen Angus. De är utmärkta naturvårdare och hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar därmed också till större artrikedom. Eftersom de föds upp på enbart gräs blir köttet både smakrikt, nyttigt och miljövänligt. 
 
Ur skogarna hämtas virke som blir till hus, möbler, golv och energi. Ungefär hälften av skogen är ädellöv med ek, bok, ask, lind och lönn. Den andra hälften är barrskog med granar, tallar och lärkträd. Sammantaget utgör Övedsklosters skogar en omväxlande biotop som bebos av ett rikt djur- och växtliv.