Grödfördelning

2018

Spannmål 730 ha
Sockerbetor 356 ha
Raps 302 ha
Ärter 94 ha
Vall 56 ha
Träda 84 ha
Bete på åker 61 ha
Betesmark 102 ha
Skyddszoner 22 ha
Våtmark 44 ha
Diverse 9 ha

Totalt 1640 ha