Grödfördelning

2023

Spannmål 621 ha

Sockerbetor 215 ha

Raps 145 ha

Ärter 139 ha

Rödsvingel 179 ha

Rörsvingel 108 ha

Rajgräs 86 ha

Vall 63 ha

Träda 44 ha

Bete på åker 43 ha

Betesmark 102 ha

Skyddszoner 22 ha

Våtmark 44 ha

Diverse 5 ha
 

Totalt 1816 ha