Övedsklosters slott

Slottet och kulturen

Övedskloster, beläget vid Vombsjön i Sjöbo kommun, räknas till en av Sveriges förnämsta rokoko-anläggningar. Under medeltiden fanns det här ett kloster, därav namnet, men detta upphörde vid reformationen och hamnade så småningom i privat ägo. Under 1700-talets senare hälft lät Hans Ramel riva de gamla klosterbyggnaderna och uppförde det nuvarande slottet efter ritningar av Carl Hårleman.  Hans Ramel anlade också vägarna och alléerna och la grunden för det moderna jordbruket som bedrivs på Övedskloster idag.

Unikt med Övedskloster är att det byggdes under en relativt kort tidsperiod under 1700-talets senare hälft, och har inte ändrats sedan dess. Det är alltså en väl sammanhållen enhet som vittnar om hur man byggde och inredde slott och herrgårdar under den Gustavianska eran i Sverige.