Kött, vilt & grönt

Kött, vilt & grönt är Övedsklosters satsning på bra mat med tydligt ursprung. Detta är en resa med flera etapper och vi har börjat med att förädla vårt eget nötkött.

Vårt mål är att kunna erbjuda dig Sveriges bästa nötkött.

Bra nötkött ska vara mört, välsmakande, välhängt och välmarmorerat.  Men det ska också vara tydligt ursprungsmärkt och härstamma från god djurhållning. Som konsument har du rätt att få veta vad djuret har för ras, hur gammalt det var och om det var en ko, en kviga, en tjur eller en stut (en kastrerad tjur).  Bra nötkött kommer från välskötta, friska och harmoniska djur som levt ett gott ko-liv. God kvalitet och god uppfödning går hand i hand.  Den bästa kvalitén uppnås endast med välmående, ostressade djur.

Vårt mål är att:

  • Leverera ett välsmakande, välmarmorerat och välhängt kött av jämn, hög kvalitet.
  • Använda en uppfödningsmetod som gör att djuren trivs, är välmående och får utlopp för sina naturliga beteenden
  • Utifrån ett kretsloppstänkande använda befintliga naturbeten, själva producera foder och återföra gödseln till åkrarna
  • Ta hand om köttet så nära gården som möjligt för att undvika långa transporter och ha kontroll på processen

Om du vill följa med på resan mot Sveriges bästa nötkött så kan du gå in och gilla Övedskloster på Facebook: www.facebook.com/ovedskloster Där kan du också skriva kommentarer, synpunkter och önskemål. Jag vill gärna höra av dig!

/ Hans Ramel

 

 

 

BESTÄLL NU