Vandringsleder på Österlen

Upptäck naturen kring Öved

Gladorna äger luftrummet över det böljande landskapet kring Övedskloster. I de gamla alléträden trivs fladdermöss och sällsynta insekter. Naturen kring Öved är artrik och bitvis helt unik.

Vårens blommning. Sluttningarna norr om Övedskloster  är kalkrika och frodiga. Vårfloran är praktfull med gulsippa, lungört och mattor av ramslök. Här växer traktens verkliga specialitet, Lundviva, på den enda platsen i hela landet. Lundvivan trivs i halvskugga och vill gärna ha lite blöt om fötterna. 

Rikt fågelliv. Längs bäckarna finns det chans att se både forsärla och kungsfiskare och på vintern brukar strömstaren sitta på en sten i bäcken vid kyrkoallén. Ur buskar och snår hörs näktergal, svarthätta och andra sångare. Kattugglan häckar gärna i de ihåliga träden kring slottet. Vråkar och glador är en vanlig syn året om och med lite tur kan man även få se havsörnen komma glidande över Vombsjön.

Sällsynta insekter. Övedskloster är en riktigt hot-spot för sällsynta lavar, insekter och fladdermöss. Många av arterna är knutna till gamla lövträd. I grova ekar och de gamla alléträden bor till exempel den ovanliga läderbaggen - en stor skalbagge som är helt beroende av ihåliga träd. Även svampfloran är artrik med många ovanliga arter. Bland mossorna finns också många spännande arter framförallt på den basiska berggrunden vid Frualid.

Av Öveds byaförening

 

Nytt naturreservat kring Övedskloster!

Läs mer på länsstyrelsens hemsida här:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/sjobo/ovedskloster.html

 

Karta och vandringsleder