Övedsklosters trädgård

Trädgården är öppen alla dagar, 9 - 16

Trädgården är en del av Övedsklosters gårdskomplex; en enhet från 1700-talet som byggdes av Hans Ramel, även kallad ByggeHans. Förutom husen, delvis byggda i den rosa Övedssandstenen, ingår också alléer, vägar, trädgård och från början en större park, som sträckte sig ända ner till Vombsjön.

I trädgården hittar man flera olika bärbuskar och fruktträd, dessa är privata och det är inte tillåtet för allmänhet att plocka från dem.

Följ med genom trädgården...

Trädgården visar tydligt den nivåskillnad som marken erbjuder runt Stora huset. Om man går till vänster på borggården passerar man en ginko och kommer fram till trappan ner i trädgården. Strax innan trappan finns ett valnötsträd som vissa år kan ge rikligt med valnötter.

Trappan anlades något senare än huset, liksom byggnaden till vänster om trappan; Volièren, byggd av ByggeHans' äldste son i början på 1800-talet. I Volièren hade man fåglar i burar och det fanns också en fontän därinne. Byggnaden var då bara hälften så bred som idag. Den breddades för att kunna fungera som änkesäte på 1800-talet och idag används Volièren till utställningar eller mindre konferenser. Det går bra att hyra den och man får då ta kontakt med Godskontoret.

Springvatten

Trädgården har fyra springvatten, som fungerar med självtryck från dammar uppe i skogen. Speciellt på vintern blir de väldigt vackra när vattnet i strålen fryser till de mest magnifika isskulpturer som hela tiden byggs på, eftersom vattnet aldrig upphör att spruta.

Mitt framför Volièren står två tulpanträd, ett c:a 150 år gammalt och ett litet nyplanterat. Dessa blommar i juli, med ljusgula blommor som liknar tulpaner. Vi ser här också en stor hästkanstanj som växer med grenarna ner mot marken så att den bildar liksom ett klot och en särskild sorts hängbok med lite speciella blad och som också den är ovanligt stor.

Vid sidan om står en äkta kastanj, dvs med ätliga kastanjer, och en vingnöt som är relativt nyplanterad. Vingnöten är ett kaukasiskt träd som lär kunna växa till sig och bli lika stor som de andra träden här.

Stora gräsmattan

Stora springvattnet ligger i kortändan på stora gräsmattan. Här ser man husets tre våningar mycket bra. Högst upp finns familjen Ramels vapen avbildat och skrivet med romerska bokstäver står 1776, året då huset var färdigbyggt.

På bägge sidor om stora gräsmattan finns lindhäckar, den ena enkel, men den andra dubbel och som därför bildar en tunnel. Mörkegång kallas den i familjen eller kärlekstunneln som turistguiderna ibland kallar den. Häckarna ansas vart eller vart annat år. Förr sköttes det av gårdens folk, som stod på uppbyggda plattformar och högg häckarna med sabel. Numera är det en specialfirma som sköter detta med kranar och motorsågar på ett mer rationellt och inte fullt så ryggplågande sätt.

Väster om den enkla lindhäcken växer tre imponerande blodbokar och en vitask står som en solitär i gräsmattan ytterligare väster om blodbokarna. Stora springvattnet ligger i mitten på en tvärallé som löper i öst-västlig riktning och är från byggnadstiden. Allén består av hamlade lindar och börjar tyvärr tunnas ut. Den kommer nyplanteras vad det lider, med sticklingar från lindarna i Stora allén.

Något som var typiskt för byggtiden, 1700-talet, var att det var noga med vädersträcken. Huset är byggt exakt i öster-väster med gångar och häckar i och på samma sätt eller i räta vinklar; norr-söder.

Byggnader

Står man vid Stora springvattnet och ser till vänster om Stora huset ser man en rad med byggnader, först ett boningshus från 1600-talet, sen ekonomibyggnader från 1600-talet, som faktiskt används i det moderna jordbruket ännu idag.

På husens murar växer mullbär, persikor och päron. Den stora rabatten som tidigare sträckte sig på bägge sidor om grusgången är idag planterad med rosor i olika färger, men var en gång en praktfull perenn rabatt. Följer man grusgången mot väster kommer man till Orangeriet som ligger på höger hand.

I Orangeriet, som rätt så nyligen renoverats, fanns en gång plats för alla palmer och andra exotiska träd och växter som fanns utställda på olika platser i trädgårdent under sommarhalvåret, men som behövde en skyddad tillvaro under vintern. I slutet på dagens trädgård ligger Trädgårdsmästarebostaden, som numera är sommarbostad, och därför är denna sista del av trädgården inte tillgänglig för allmänheten.

Man kan emellertid passera in till vänster förbi buxbom och järnek och den relativt nyplanterade rabatten på höger sida. Därefter kan man leta sig tillbaka i den gamla tvärallén mot Stora springvattnet och man ser då en hel del rhododendron på vänster hand.