Mats Helmesjö

- yrkesverksam konstnär i Skåne och Bohuslän

Vem är jag? 

Född 1957 i Skottorp, uppvuxen i Stenungsund där mitt intresse för konst tog sin början. Med hjälp av konstnärerna K-A Gadd och Hans Lemmel, tog mitt måleri fart i slutet på 70- talet.

Sedan början på 80- talet har jag varit bosatt i Sjöbotrakten, där mitt måleri blivit mycket påverkat av bygdens omgivningar. Under sommarmånaderna återvänder jag till Västkusten och framförallt till Tjörn. Då bor och arbetar jag på våran båt, och har sedan 1990 min årliga utställning där, (numera i Skärhamn strax intill Nordiska akvarell Museet).

2005 flyttade familjen till Torps by vid Övedskloster, där vi numera bor. Vombsjöns vackra omgivningar och möjligheten att ha ateljén i Övedsklosters Voliér var bidragande orsaker.

På senare år har jag valt att mer och mer låta motivet bestämma formen på duken istället för tvärtom, vilket har öppnat mitt sätt att ”se” motiven på platser som tidigare var helt ointressanta för mig. Jag är i mångt och mycket en ”utomhusmålare”, där jag kan låta ljuset och stundens ingivelse påverka mitt måleri.

Största delen på året arbetar jag i Skåne. Under konstrundan vid påsk har jag min årliga utställning i min ateljé på Övedskloster. Jag har deltagit på separat- och samlingsutställningar sedan början på 80- talet, och finns representerad på olika kommuner och landsting. 

Som kontrast till den Skånska sommargrönskan, har min längtan till Västkusten och båtlivet där, blivit ett bra komplement i mitt måleri. 

Mats ställer ut i Volièren i trädgården.