Gratis korv för alla upp till 12 år

Alla barn, upp till 12 år, erbjuds gratis korvgrillning hos Friluftsfrämjandet 10). I entrén får ni en biljett som gäller som betalning. Vill man köpa korv går detta naturligtvis utmärkt för både stor och liten.